STAR Jalsa
DD Bangla
Akash Bangla
ETV Bangla
Zee Bangla
Ruposhi Bangla
Om Bangla
Ujjan Bangla
R PLUS GOLD

Sangeet Bangla
Doom Music
Tara Musiz

Shiksha

Sony Aath
Zee Bangla Cinema
Jalsha Movies
planet m CINEMA
CVC

ABP Ananda
News Time Bangla
Kolkata TV
CTVN News
NE Bangla
24 Ghanta
Vox 24x7
High news
Khobor 365 Din
Mahuaa Khobor